Lượng vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa qua tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào tăng mạnh trong nửa năm đi vào hoạt động

2022-06-04 15:05:00(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 3/6, tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào đi vào vận hành tròn nửa năm. Tính đến ngày 2/6, vận chuyển hành khách và vận tải hàng hóa qua tuyến đường sắt Trung – Lào đều có xu hướng tăng, vai trò là kênh vàng lưu thông phân phối hàng hóa quốc tế ngày càng nổi bật, lũy kế vận chuyển 3 triệu 270 nghìn lượt hành khách, 4 triệu 30 nghìn tấn hàng hóa.

Tuyến đường sắt Trung Quốc – Lào là kênh lưu thông phân phối hàng hóa quốc tế thuận tiện giữa Trung Quốc và ASEAN, thời gian vận chuyển được rút ngắn với mức lớn, giá thành lưu thông phân phối hàng hóa giảm rõ rệt. Cùng với Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực – RCEP chính thức có hiệu lực, nhu cầu lưu thông phân phối hàng hóa quốc tế của Trung Quốc và Lào ngày càng gia tăng.

Trong nửa năm đi vào hoạt động, 21 tỉnh, thành Trung Quốc đã lần lượt khai thác các chuyến tàu vận tải hàng hóa xuyên biên giới qua tuyến đường sắt Trung – Lào với chủng loại mặt hàng từ phân hóa học, bách hóa trong những ngày đầu đi vào hoạt động mở rộng đến hơn 100 loại gồm điện tử, điện mặt trời, hoa quả đông lạnh, đã che phủ gần 10 nước và vùng lãnh thổ như Thái Lan, Mi-an-ma, Lào, Ma-lai-xi-a, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.

Biên tập viên:Mẫn Linh