Số chuyến tàu chuyên tuyến Trung Quốc – Việt Nam khởi hành trong 5 tháng đầu năm nay tăng 20%

2022-06-04 15:23:20(GMT+08:00) Tân Hoa Xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phóng viên từ Công ty TNHH Tập đoàn Cục Nam Ninh Đường sắt Trung Quốc được biết, trong 5 tháng đầu năm nay, chuyên tuyến xuyên biên giới Trung Quốc - Việt Nam lũy kế khởi hành 140 chuyến tàu, tăng 20,7% so với cùng kỳ, vận chuyển 4176 công-ten-nơ tiêu chuẩn, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Được biết, từ đầu năm đến nay, nghiệp vụ vận tải xuyên biên giới của đường sắt Quảng Tây phát triển nhanh chóng, quy mô vận tải hàng hóa xuyên biên giới không ngừng mở rộng, các mặt hàng xuất khẩu lấy thiết bị máy móc, phân hóa học, máy phát điện, sản phẩm điện tử là chính, sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc, xuất xứ từ Trung Quốc ngày càng nhận được sự hoan nghênh của các nước ASEAN. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu có hoa quả và trang phục, trong đó vận tải gần 30 nghìn tấn hàng đông lạnh xuyên biên giới, tăng 107,2% so với cùng kỳ, mức tăng rõ rệt.

Chuyên tuyến xuyên biên giới Trung Quốc – Việt Nam ở Quảng Tây đã mở rộng các mặt hàng nhận vận tải đến hơn 200 loại gồm sản phẩm điện tử, dược liệu y học cổ truyền Trung Quốc, hoa quả, thiết bị máy móc....

Biên tập viên:Mẫn Linh