Tìm hiểu vẻ đẹp đất ngập nước Trung Quốc

2022-06-01 15:18:29(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Từ ngày 1/6/2022, “Luật Bảo tồn đất ngập nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” chính thức có hiệu lực. Đây là bộ luật đầu tiên của Trung Quốc đặc biệt dành riêng cho bảo tồn đất ngập nước, cũng là một thành quả quan trọng trong xây dựng pháp trị văn minh sinh thái của Trung Quốc.

Tính đến tháng 12/2021, Trung Quốc cả thảy có 64 khu đất ngập nước quan trọng cấp quốc tế, 29 khu đất ngập nước quan trọng cấp quốc gia, 1.001 khu đất ngập nước quan trọng cấp tỉnh, thành lập hơn 600 khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, hơn 1.600 công viên đất ngập nước và nhiều khu nhỏ bảo tồn đất ngập nước, tỷ lệ bảo tồn đất ngập nước nâng cao lên đến trên 50%.

Khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia công viên đất ngập nước La Lỗ, Tây Tạng

Khu đất ngập nước Hải Phong, huyện Triêm Ích, thành phố Khúc Tỉnh, tỉnh Vân Nam

 

Công viên đất ngập nước quốc gia Trăn Hồ, tỉnh Giang Tô

Công viên đất ngập nước Tì Hà, tỉnh An Huy

Công viên đất ngập nước quốc gia Cổ Nam Hà, huyện Phòng, tỉnh Hồ Bắc

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Diêm Trì Loan, huyện Túc Bắc, thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc

Khu đất ngập nước thảo nguyên Khố Lỗ Tư Đài, Tân Cương

 

Công viên đất ngập nước Nam Triều, thành phố Hồi Hột, Nội Mông Cổ

Biên tập viên:Hạ Vi