Gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình: Không ngờ ông rất am hiểu nông nghiệp

2022-06-01 08:52:15(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Năm 1985, đồng chí Tập Cận Bình lúc đó đảm nhiệm Bí thư Huyện ủy Chính Định, tỉnh Hà Bắc dẫn đoàn thăm bang Iowa, Mỹ, khảo sát nông nghiệp.

Năm 2012, đồng chí Tập Cận Bình thăm Mỹ trên cương vị Phó Chủ tịch nước Trung Quốc, một lần nữa thăm bang Iowa, tham quan và khảo sát trang trại Kimberley.

Cho đến nay, Rick Kimberley, ông chủ trang trại vẫn nhớ được hình ảnh lúc đó. “Chúng tôi đã thảo luận vấn đề dự trữ và tồn kho lương thực, thảo luận làm thế nào nhập lương thực vào kho, làm thế nào làm khô lương thực”.

Rich Kimberley nói: “Điều mà khiến tôi bất ngờ là Chủ tịch Tập Cận Bình rất am hiểu nông nghiệp. Ông hiểu rõ tầm quan trọng của nông nghiệp đối với thế giới”.

“Sự hữu hảo mà Chủ tịch Tập Cận Bình thể hiện khiến tôi muốn thăm Trung Quốc lần nữa, làm quen càng nhiều bạn bè Trung Quốc, vì tôi muốn đền đáp cho tình hữu nghị này”.

Đây là hình ảnh Chủ tịch Tập Cận Bình trong mắt Rick Kimberley, ông chủ một trang trại ở Mỹ.

Biên tập viên:Duy Hoa