Gần 90% doanh nghiệp vốn nước ngoài đã duy trì hoặc mở rộng quy mô nghiệp vụ tại Trung Quốc trong quý 1

2022-05-31 15:20:18(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ủy ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc ngày 30/5 công bố “Báo cáo nghiên cứu điều tra môi trường kinh doanh vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc trong quý 1 năm 2022” cho thấy, mức độ hài lòng của các doanh nghiệp vốn nước ngoài đối với môi trường kinh doanh Trung Quốc nhìn chung khá cao, 87,4% doanh nghiệp vốn nước ngoài được hỏi đã duy trì hoặc mở rộng quy mô nghiệp vụ. Không ít doanh nghiệp vốn nước ngoài cho biết, “mở rộng thị trường” là nguyên nhân chính tăng cường đầu tư tại Trung Quốc.

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Trung Quốc thực tế sử dụng vốn nước ngoài tăng 20,5% so với cùng kỳ. Dự án lớn vốn đầu tư nước ngoài không ngừng tăng tốc thực hiện, tăng thêm 185 dự án lớn với kim ngạch hợp đồng 100 triệu USD trở lên, tương đương trung bình mỗi ngày có 1,5 dự án lớn vốn nước ngoài được thực hiện.

Chủ tịch Hội Thương mại Nhật tại Trung Quốc Ikezoe Yoichi cho biết: “Quy mô thị trường của Trung Quốc lớn gấp mấy chục lần so với thị trường dịch vụ của Nhật Bản, tôi cho rằng doanh nghiệp Nhật - Trung có cơ hội hợp tác rất lớn”.

Biên tập viên:Hạ Vi