Bắc Kinh: Đảm bảo kỳ thi đại học “diễn ra đúng thời hạn, thí sinh đều được thi, thi cử an toàn”

2022-05-30 15:00:25(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phó Bí thư Ủy ban Công tác giáo dục Thành ủy Bắc Kinh Lý Dịch ngày 29/5 cho biết, công tác chuẩn bị kỳ thi đại học hiện nay đã bước vào giai đoạn nước rút, hệ thống giáo dục thành phố Bắc Kinh phối hợp với Ủy ban Y tế và Sức khỏe, Trung tâm kiểm soát bệnh tật làm tốt các công tác tổ chức kỳ thi và phòng chống dịch bệnh bằng tiêu chuẩn cao nhất, yêu cầu nghiêm nhất, cố gắng tối đa đảm bảo kỳ thi đại học “diễn ra đúng thời hạn, thí sinh đều được thi, thi cử an toàn”.

Được biết, thành phố Bắc Kinh năm 2022 có 54 nghìn thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi đại học, kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày 7-10/6.

Thành phố Bắc Kinh sẽ chọn các khách sạn phù hợp điều kiện hoặc nhà trường đầy đủ điều kiện ăn ở làm điểm phong tỏa, kiểm soát, dùng để sắp xếp thí sinh ở khu vực phong tỏa, kiểm soát, cung cấp đảm bảo thi cử nhất thể hóa “ăn, ở, đi lại, thi cử”.

Biên tập viên:Hạ Vi