Tổ hợp tàu và tên lửa Thần Châu 14 chuyển đến bãi phóng

2022-05-30 10:47:02(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Theo thông tin từ Văn phòng Công trình vũ trụ có người lái Trung Quốc, ngày 29/5/2022, theo giờ Bắc Kinh, tổ hợp tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 14 và tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Yao-14 đã được chuyển đến bãi phóng, dự kiến sẽ được phóng vào một ngày gần đây.

Về công tác tiếp theo, Tổng công trình sư Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền Trung Quốc Trịnh Vĩnh Hoàng cho biết, sẽ tổ chức tập dượt phóng của toàn bộ hệ thống, thông qua tập dượt điều chỉnh các hệ thống phóng đến trạng thái tốt nhất”.

Phó Tổng Thiết kế sư tàu vũ trụ có người lái Thần Châu của Viện Nghiên cứu số 5 Tập đoàn khoa học công nghệ vũ trụ Trung Quốc Trịnh Vĩ cho biết, đã hoàn thành tiếp nhiên liệu cho tàu vũ trụ, hiện trạng thái tốt đẹp.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu số 1 Tập đoàn khoa học công nghệ vũ trụ Trung Quốc, Phó tổng công trình sư tên lửa đẩy Trường Chinh 2F Lưu Hải Ba cho biết, tất cả các thiết bị mặt đất hiện đều rất tốt, tiếp theo sẽ đi vào giai đoạn kiểm tra và chuẩn bị bận rộn.

Biên tập viên:Hạ Vi