Ngày Thế giới Không thuốc lá: Trẻ em Trung Quốc đưa ra sáng kiến

2022-05-30 15:31:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 31/5/ 2022 là Ngày Thế giới Không thuốc lá lần thứ 35. Vào ngày này hàng năm, các trường học ở Trung Quốc đều triển khai các hoạt động cấm hút thuốc lá. Thông qua trưng bày các khẩu hiệu cấm hút thuốc lá, tìm hiểu kiến thức về cấm hút thuốc lá cũng như làm các tờ quảng cáo về phòng chống hút thuốc lá, các em học sinh đã tuyên truyền về nếp sống “không hút thuốc lá, các-bon thấp và lành mạnh”.

Từ năm 2014, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra thông báo yêu cầu cấm hút thuốc trong các trường học thuộc các cấp và mọi loại hình, xây dựng hệ thống cấm hút thuốc dài hạn., "Luật Bảo vệ người vị thành niên" mới sửa đổi của Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1/6/2021 đã quy định cha mẹ hoặc người giám hộ của người vị thành niên không được cho phép hoặc xúi giục người vị thành niên hút thuốc (gồm thuốc lá điện tử), quy định bất cứ ai đều không được bán thuốc lá xung quanh các trường học và không được hút thuốc ở những nơi người vị thành niên tập trung.

Biên tập viên:Hạ Vi