Bộ Ngoại giao Trung Quốc: NATO đã gây rối loạn ở châu Âu, đừng nên lại hòng gây rối loạn trên toàn thế giới

2022-05-27 11:47:11(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Phản hồi về việc Tổng Thư ký NATO Stoltenberg mới đây công khai tuyên truyền những ngôn luận bôi nhọ Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 26/5 chỉ rõ, trong thời gian qua, Tổng Thư ký NATO không ngừng chỉ trích vô cớ và bôi nhọ công kích Trung Quốc, bàn luận bừa bãi chế độ chính trị cũng như chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, thổi phồng “thuyết đe dọa từ Trung Quốc”, Trung Quốc kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ về việc này.

Ông Uông Văn Bân chỉ rõ, NATO một mặt kêu gọi các nước thành viên tăng chi phí quân sự, yêu cầu ngân sách quân sự của các nước thành viên phải đạt hoặc vượt quá mức 2% GDP của mỗi nước, mặt khác lại nói này nói nọ đối với việc xây dựng quốc phòng và hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc, đây là tiêu chuẩn kép điển hình.

Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, NATO không ngừng đột phá khu vực và ranh giới, thổi phồng “Chiến tranh Lạnh mới” gây đối đầu nhóm, cộng đồng quốc tế nên cảnh giác cao độ và kiên quyết phản đối việc này.

Biên tập viên:La La