Ông Tê-đrốt tái đắc cử Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới

2022-05-25 13:45:26(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 24/5, Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 75 đang diễn ra tại Giơ-ne-vơ bầu ứng viên duy nhất, đương kim Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tê-đrốt tiếp tục đảm nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ mới.

Cùng ngày, ông Tê-đrốt nhận quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhiệm kỳ mới, và phát biểu cho biết, ông sẽ tiếp tục dốc sức thúc đẩy xây dựng hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe sơ cấp của các nước thành nền tảng “Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” mà Tổ chức Y tế Thế giới đề xướng, và sẽ tăng cường các công tác chuẩn bị và ứng phó của Tổ chức Y tế Thế giới khi đối mặt sự kiện y tế đột xuất. Ông còn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động nguồn vốn bền vững cho Tổ chức Y tế Thế giới.

Biên tập viên:La La