Ngân sách Trung ương Trung Quốc phân bổ 10 tỷ Nhân dân tệ để một lần nữa trợ cấp chi phí vật tư nông nghiệp cho nông dân sản xuất lương thực

2022-05-23 12:51:13(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngân sách Trung ương Trung Quốc mới đây đã phân bổ 10 tỷ nhân dân tệ, một lần nữa trợ cấp chi phí vật tư nông nghiệp cho nông dân sản xuất lương thực, hỗ trợ  thu hoạch vụ hè và sản xuất vụ thu, làm dịu tác động do tăng giá vật tư sản xuất nông nghiệp gây nên, huy động hơn nữa tính tích cực sản xuất lương thực của nông dân.

Để duy trì tính tích cực sản xuất lương thực của nông dân, ngân sách Trung ương trước đó đã cấp một lần kim ngạch 20 tỷ Nhân dân tệ cho nông dân sản xuất lương thực. Được biết, ngân sách Trung ương đang hoàn thiện chính sách trợ cấp, xác định đối tượng được nhận trợ cấp là nông dân sản xuất lương thực phải gánh chịu áp lực vật tư sản xuất nông nghiệp tăng giá. Tiêu chuẩn trợ cấp được xác định theo từng khu vực tùy theo tình hình liên quan, tiêu chuẩn trợ cấp trong phạm vi một huyện cần được thống nhất trên nguyên tắc.

Biên tập viên:Duy Hoa