Thành phố Tam Á tỉnh Hải Nam Trung Quốc thành lập Trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp quốc tế, phục vụ chính xác doanh nghiệp của các nước thành viên RCEP

2022-05-22 15:54:34(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 20/5, Tọa đàm với doanh nghiệp dân doanh và Hội nghị môi trường kinh doanh Cảng Thương mại tự do Hải Nam(Tam Á) năm 2022 diễn ra tại Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.Trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp các nước thành viên RCEP (Tam Á) và Cửa hàng dịch vụ Thương mại quốc tế dành cho các nước thành viên RCEP chính thức khai trương, đợt quan sát viên về môi trường kinh doanh thứ hai gồm 21 người được bổ nhiệm.

Cửa hàng dịch vụ Thương mại quốc tế đợt đầu dành cho các nước thành viên RCEP sẽ cung cấp dịch vụ cho 5 quốc gia Xin-ga-po, Hàn Quốc, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a và Bru-nây. Sau nay, Trung tâm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp các nước thành viên RCEP (Tam Á) và Cửa hàng dịch vụ Thương mại quốc tế dành cho các nước thành viên RCEP sẽ cung cấp dịch vụ chính xác cho doanh nghiệp của các nước thành viên RCEP, góp phần tăng cường trao đổi và hợp tác hơn nữa giữa Tam Á và lãnh sự quán nước ngoài, hiệp hội thương mại và doanh nghiệp vốn nước ngoại, triển khai hợp tác trong nhiều lĩnh vực như thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, nông nghiệp, giáo dục, y tế, v.v, đi sâu thúc đẩy Tam Á kết nối sâu sắc và toàn diện với nguồn lực toàn cầu.

Biên tập viên:Duy Hoa