Bế mạc Hội nghị Trung ương 5 Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam

2022-05-11 17:27:08(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

                                          (Ảnh từ Thống Tấn xã Việt Nam)

Theo Tân Hoa xã: Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 sáng ngày 10/5 đã bế mạc tại Thủ đô Hà Nội, Việt Nam, hội nghị đã tiến hành thảo luận nhiều chủ đề như sử dụng đất, phát triển nông nghiệp và nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng Đảng v.v.

Theo Thông Tấn xã Việt Nam, Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc nêu rõ, quản lý và sử dụng đất đai cần phải đảm bảo lợi ích chung của toàn thể nhân dân, công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn là nhiệm vụ quan trọng nhất trong tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của đất nước, nhà nước cần phải tiếp tục ưu tiên đảm bảo đầu tư đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

                                      (Ảnh từ Thống Tấn xã Việt Nam)

Về phát triển kinh tế tập thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ cần phải nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và kinh tế hợp tác lấy hợp tác xã kiểu mới làm hạt nhân.

Hội nghị lần này còn tiến hành thảo luận về các vấn đề như nâng cao sức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng chính đảng liêm khiết, nâng cao tố chất của cán bộ đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cần phải lấy tình hình thi hành nhiệm vụ chính trị của các tổ chức cơ sở Đảng và độ hài lòng của nhân dân làm thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Hội nghị đồng ý thành lập Ủy ban Chỉ đạo chống tham nhũng cấp tỉnh.

Biên tập viên:Hạ Vi