Tìm hiểu sâu về phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài của Mỹ, chúng ta lại có phát hiện mới

2022-05-06 11:50:34(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Sự mở rộng phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài của Mỹ bắt đầu từ năm 2001. Vì sao Mỹ muốn xây dựng một lượng lớn phòng thí nghiệm sinh học ở nước ngoài?

Sau khi điều tra những dấu vết của sự việc này, chúng ta phát hiện đằng sau việc này hóa ra không phải chỉ liên quan đến một đối tượng. Họ là ai, sao lại làm như vậy?

 

Biên tập viên:Vũ Minh