8.596 hồ sơ -- Hợp tác và cạnh tranh quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc đang được triển khai một cách có trật tự

2022-04-25 14:43:17(GMT+08:00) CRI CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trung Quốc thúc đẩy vững chắc hợp tác quyền sở hữu trí tuệ trên dọc tuyến “Một vành đai, một con đường”. Số liệu thống kê cho thấy, năm 2021, số lượng hồ sơ công khai của doanh nghiệp Trung Quốc nộp đơn đăng ký bằng sáng chế tại các nước dọc tuyến  “Một vành đai, một con đường” là 8.596 hồ sơ, tăng 29,4% so với năm trước. Số lượng được cấp bằng sáng chế  là 4.711 bằng, tăng 15,3% so với năm trước. Trong khi đó, hồ sơ nộp đơn đăng ký bằng sáng chế và được cấp bằng sáng chế của các nước dọc tuyến “Một vành đai, một con đường” tại Trung Quốc cũng có phần tăng lên.

Ngoài ra, năm 2021, Trung Quốc thành công đưa Nhân dân tệ trở thành tiền tệ định giá và thanh toán cước phí quốc tế trong hoạt động liên quan đăng ký bằng sáng chế quốc tế của Hiệp ước hợp tác sáng chế thuộc Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, tiếng Trung trở thành ngôn ngữ công tác của Liên minh quốc tế về bảo vệ các giống cây trồng mới. Hiệp ước sản phẩm chỉ dẫn địa lý giữa Trung Quốc và châu Âu đang thực thi có trật tự, đã có 244 sản phẩm bảo hộ chỉ dẫn địa lý Trung Quốc và châu Âu được công nhận và bảo hộ lẫn nhau.

Biên tập viên:Vũ Minh