“Mỹ sẽ chiến đấu với Nga tới người U-crai-na cuối cùng”

2022-04-25 14:59:05(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, “Phe Bảo thủ Mỹ”, tạp chí nổi tiếng Mỹ đăng bài cho biết, trong mắt Mỹ và các nước châu Âu, U-crai-na chỉ là “bia đỡ đạn” chống lại Nga, Mỹ và châu Âu không ủng hộ hoà bình mà người dân U-crai-na cần có nhất. Ngược lại, họ chỉ muốn để U-crai-na tiếp tục cuộc chiến, khiến cuộc chiến giữa Chính phủ Dê-len-xki và Mát-xcơ-va chiến đấu đến người U-crai-na cuối cùng.

Bài viết cho biết, có chứng cứ cho thấy, Mỹ đang cản trở việc giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao, họ không mong U-crai-na thực hiện hoà bình.

Trong thời gian qua, để thảm họa do người gây ra được tiếp diễn, Mỹ đã đưa ngày càng nhiều súng đạn đến chiến trường. Số liệu công khai cho thấy, kể từ hạ tuần tháng 2 đến nay, tổng số kim ngạch viện trợ của Mỹ đối với U-crai-na lên đến 3 tỷ đô-la Mỹ. Rất nhiều nhân sĩ phân tích chính trị quốc tế cho rằng, mục đích chính của Mỹ cung cấp vũ khí cho U-crai-na là để làm suy sụp Nga, nhưng kết quả tất nhiên là khiến ngày càng nhiều người dân U-crai-na bị thiệt mạng và kinh tế bị suy thoái. U-crai-na đang từng bước trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu địa chính trị giữa Mỹ và Nga.

Biên tập viên:Sảnh Hoa