Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế ứng phó thách thức to lớn đặt ra cho chủ nghĩa đa phương

2022-04-25 11:32:05(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Phát biểu nhân Ngày Quốc tế Chủ nghĩa đa phương và Ngoại giao vì hòa bình 24/4, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Gu-tê-rét kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hợp tác ứng phó thách thức to lớn đặt ra cho chủ nghĩa đa phương.

Trong bài phát biểu, ông Gu-tê-rét cho biết, cam kết về chủ nghĩa đa phương do cộng đồng quốc tế đưa ra trong buổi đầu thành lập Liên Hợp Quốc “đang bị phá vỡ”, nguyên tắc cốt lõi của chủ nghĩa đa phương đang đối mặt sức ép lớn nhất kể từ khi thành lập Liên Hợp Quốc. Từ khủng hoảng khí hậu đến các xung đột tăng không ngừng, bao gồm xung đột quân sự đang xảy ra tại U-crai-na, kiểm soát vũ khí giết người hàng loạt, sự kiện y tế công cộng đột xuất, cơ chế bảo vệ người tị nạn toàn cầu, v.v., đều nói lên hệ thống đa phương và hệ thống giá trị ngoại giao đang đối mặt mối đe dọa đến từ khắp nơi.

Ông Gu-tê-rét cho biết, cộng đồng quốc tế nên nỗ lực xây dựng chủ nghĩa đa phương bao trùm và kết nối hơn.

Biên tập viên:Vũ Minh