Mở cửa đối ngoại trình độ cao thúc đẩy ngoại thương phát triển ổn định và chất lượng cao

2022-04-24 15:33:13(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

    Theo tin Đài chúng tôi: Từ đầu năm đến nay, đứng trước thách thức mới do môi trường bên ngoài phức tạp gay gắt và các ca nhiễm rải rác ở nhiều địa phương mang lại, Trung Quốc tiếp tục mở rộng mở cửa đối ngoại trình độ cao, thúc đẩy ngoại thương tăng trưởng ổn định.

    Quý 1 năm nay, tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu của 21 khu thí điểm mậu dịch tự do tiếp tục dẫn đầu cả nước Trung Quốc; số khu ngoại quan tổng hợp trong cả nước tăng đến 156, thực hiện khoảng 1/7 kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước; số khu thí điểm tổng hợp thương mại điện tử xuyên biên giới tăng đến 132, kim ngạch xuất nhập khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới vượt quá 430 tỷ Nhân dân tệ, tiếp tục duy trì tăng trưởng. Quý 1 năm nay, tàu hàng chuyên tuyến Trung Quốc – châu Âu cả thảy chạy 3630 chuyến tàu, số lượng chuyến tàu chạy trong tháng  duy triì ở mức 1000 chuyến trở lên trong 23 tháng liền. Hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển qua tuyến đường sắt Trung – Lào vượt quá 270 nghìn tấn.

   

    Đồng thời, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực đang từng bước thể hiện vai trò thúc đẩy thương mại trong khu vực, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong quý 1 giữa Trung Quốc và 14 nước thành RCEP vượt quá 2000 tỷ Nhân dân tệ, chiếm 30,4% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc trong cùng kỳ. Giám đốc Sở Ngoại thương Viện Nghiên cứu Hợp tác Kinh tế Thương mại Quốc tế Bộ Thương mại Trung Quốc Lương Minh cho biết, lợi thế cạnh tranh cốt lõi của xuất khẩu Trung Quốc không thay đổi, các mặt hàng xuất khẩu truyền thống duy trì ổn định, các mặt hàng xuất khẩu mới tăng trưởng rất nhanh, từ đầu năm đến nay, Chính phủ Trung ương và Chính quyền địa phương Trung Quốc ban hành một loạt chính sách và biện pháp về thúc đẩy các doanh nghiệp ngoại thương khôi phục làm việc, thực hiện mục tiêu sản xuất. Dưới sự thúc đẩy của các nhân tố này, mục tiêu thúc đẩy ngoại thương phát triển ổn định và chất lượng cao trong cả năm vẫn có thể thực hiện.

Biên tập viên:La La