Sáng kiến an ninh toàn cầu này là cần thiết cho châu Á cũng như thế giới

2022-04-22 10:46:10(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

“An ninh là tiền đề cho phát triển, nhân loại là cộng đồng an ninh không thể chia cắt”. Ngày 21/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất “Sáng kiến an ninh toàn cầu” khi tham dự và có bài phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao năm 2022 qua đường truyền video, thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Sáng kiến này là một sản phẩm công cộng quốc tế nữa do Trung Quốc cung cấp, đóng góp trí tuệ Trung Quốc cho nhân loại ứng phó diễn biến của thế giới, diễn biến của thời đại, diễn biến của lịch sử chưa từng có, là cần thiết cho châu Á cũng như thế giới.

“Sáng kiến an ninh toàn cầu” do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất đã cung cấp phương án “tháo gỡ cục diện khó khăn” cần gấp cho các bên, thể hiện chủ nghĩa đa phương thực sự, dốc sức thúc đẩy thế giới vui buồn có nhau, cung cấp sự bảo đảm cho toàn cầu thực hiện phục hồi sau dịch bệnh. Nghiên cứu viên cấp cao Trung tâm Nghiên cứu Trung – Mỹ của Mỹ Xu-ráp Gúp-ta (Sourabh Gupta) cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu nhấn mạnh chủ nghĩa đa phương và sự phát triển toàn cầu là “rất đúng lúc, cũng hết sức kịp thời”.

Đối với châu Á mà nói, sáng kiến an ninh này có ý nghĩa quan trọng, sẽ giúp các nước châu Á giữ gìn hòa bình, tăng cường hợp tác, thúc đẩy đoàn kết một cách hiệu quả hơn, nắm vững số phận trong tay mình.

Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng các nước châu Á vui buồn có nhau, xây dựng châu Á thành cái neo hòa bình và ổn định, nguồn động lực tăng trưởng và điểm cao hợp tác mới của thế giới.

Biên tập viên:Mẫn Linh