Tổng thống Phi-li-pin: Trung Quốc viện trợ xây dựng cầu đường giúp Phi-li-pin nâng cao trình độ cơ sở hạ tầng cốt lõi

2022-04-06 11:30:48(GMT+08:00) CMG
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/4, Lễ thông xe cây cầu kết nối Binondo và Intramuros Phi-li-pin do Chính phủ Trung Quốc viện trợ xây dựng đã diễn ra tại Ma-ni-la. Tổng thống Phi-li-pin Đu-téc-tê khi tham dự lễ thông xe đã cảm ơn sự viện trợ của Trung Quốc, cho biết dự án này sẽ giúp Phi-li-pin nâng cao trình độ cơ sở hạ tầng cốt lõi, hỗ trợ Phi-li-pin phục hồi kinh tế.

Khi phát biểu trong lễ thông xe, Đại sứ Trung Quốc tại Phi-li-pin Hoàng Khê Liên cho biết, việc khánh thành và thông xe đã đánh dấu việc kết nối giữa sáng kiến “Một vành đai, một con đường” với quy hoạch “Mạnh dạn xây dựng, hăng hái xây dựng”của Phi-li-pin đã giành được tiến triển to lớn.

Cây cầu từ Binondo đến Intramuros, kết nối với khu Binondo của phố người Hoa ở Ma-ni-la và Hoàng thành Tây Ban Nha được xây vào thế kỷ 16, có 4 làn xe hai chiều, dự tính lưu lượng ô tô trung bình hàng ngày sẽ đạt 30 nghìn chiếc, là một trong những dự án hàng đầu của quy hoạch “Mạnh dạn xây dựng, hăng hái xây dựng” của Phi-li-pin.

Biên tập viên:Sảnh Hoa