Số người Trung Quốc tự nguyện lựa chọn phương thức mai táng sinh thái tiết kiệm đất tăng trưởng nhanh chóng

2022-04-05 15:05:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Định hướng cải cách mai táng của Trung Quốc là thực thi cả hỏa táng lẫn mai táng sinh thái tiết kiệm đất. Những năm qua, việc cải cách mai táng Trung Quốc phát triển vững chắc, tỷ lệ hỏa táng tăng cao từng năm, số người tự nguyện lựa chọn phương thức mai táng sinh thái tiết kiệm đất tăng trưởng nhanh chóng.

   

Bộ Dân chính Trung Quốc thống kê cho thấy, năm 2021, tỷ lệ hỏa táng ở Trung Quốc đạt 58,8%, tăng 7,3% so với năm ngoái. Đồng thời, phương thức mai táng sinh thái tiết kiệm đất như thụ táng, hoa táng, tro chôn dưới đất không để lại bia mộ, v.v không ngừng được thúc đẩy, hiện nay, 24 tỉnh trong cả nước Trung Quốc đều đưa ra ý kiến thực thi cụ thể về mai táng sinh thái tiết kiệm đất, khuyến khích tài chính nhất định đối với gia quyến những người qua đời lựa chọn mai táng sinh thái tiết kiệm đất. Các thành phố Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Quảng Châu, Nam Kinh, Ninh Ba và tỉnh Liêu Ninh, v.v thực thi chính sách trợ cấp phương thức hỏa táng rải tro xuống biển.

Biên tập viên:Vũ Minh