Trung Quốc sơ tán an toàn công dân khỏi U-crai-na

2022-03-29 14:43:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 28/3 cho biết, công tác sơ tán công dân Trung Quốc rời khỏi U-crai-na đã hoàn thành. Trong toàn bộ quá trình sơ tán, tổng cộng hơn 5.200 công dân Trung Quốc tại U-crai-na được sơ tán an toàn sang các nước láng giềng và 4.600 người đã trở về nước trên 20 chuyến bay do chính phủ Trung Quốc sắp xếp.

 

Ông Uông Văn Bân cho biết, quá trình tổ chức cho công dân đi lánh nạn và sơ tán khỏi U-crai-na, Trung Quốc đã nhận được sự phối hợp hữu hảo của Chính phủ và các giới trong xã hội U-crai-na cùng dự giúp đỡ quý báu từ các nước Nga, Môn-đô-va, Ru-ma-ni, Ba Lan, Hung-ga-ri, Xlô-va-ki-a, Bê-la-rút. Trung Quốc bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân các nước.

Biên tập viên:Thanh Đóa