Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Hội thảo Lý luận hai Đảng Cộng sản Trung Quốc – Cu-ba lần thứ 4

2022-03-24 11:10:13(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ảnh tư liệu:Hội thảo Lý luận Đảng Cộng sản Trung Quốc – Đảng Cộng sản Cu-ba lần thứ 3

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới Hội thảo Lý luận Đảng Cộng sản Trung Quốc – Đảng Cộng sản Cu-ba lần thứ 4.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Cu-ba là hạt nhân lãnh đạo sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. Đối mặt với những tình hình mới và nhiệm vụ mới, hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Cu-ba lấy “Tăng cường việc xây dựng Đảng, phấn đấu tiến lên trong hành trình mới xã hội chủ nghĩa Trung Quốc – Cu-ba trong thời đại mới” làm chủ đề tiến hành hội thảo và nghiên cứu đúng vào thời điểm thích hợp, có ý nghĩa quan trọng đối với tìm tòi con đường phát triển chủ nghĩa xã hội phù hợp tình hình nước mình.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẵn sàng cùng Đảng Cộng sản Cu-ba đi sâu trao đổi nhận xét về những vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng, học tập và tham khảo lẫn nhau những kinh nghiệm quản lý đất nước, thúc đẩy việc xây dựng Đảng và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển.

Hội thảo Lý luận hai Đảng Cộng sản Trung Quốc – Cu-ba lần thứ 4 do Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc và Ban Quan hệ quốc tế Trung ương Cu-ba đồng tổ chức diễn ra từ ngày 23-24/3 theo hình thức trực tuyến.

Biên tập viên:Hạ Vi