Mẫn Linh

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói về 8 trọng điểm của công tác đối ngoại trong năm 2022

30-12-2021 16:42:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Về trọng điểm của công tác đối ngoại Trung Quốc trong năm 2022, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/12 cho biết, năm 2022, Trung Quốc sẽ đi lên hành trình mới thực hiện mục tiêu phát triển 100 năm thứ hai. Mặt trận đối ngoại sẽ càng thêm đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, thực hiện chức trách với Đảng, chia lo với đất nước, cống hiến cho nhân dân, làm tốt 8 việc lớn gồm: Dốc hết sức kiến tạo môi trường bên ngoài có lợi cho Đại hội Đảng lần thứ XX; thiết thực phối hợp đăng cai thành công Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh; tích cực dẫn dắt cuộc cải cách hệ thống quản trị toàn cầu; chủ động ứng phó các thách thức phức tạp trong thời hậu dịch bệnh; sâu sắc và mở rộng quan hệ với các đối tác toàn cầu; tiếp tục kiên định bảo vệ lợi ích cốt lõi quốc gia; tích cực phục vụ sự phát triển và mở cửa trong nước; toàn tâm toàn ý thực hiện ngoại giao vì nhân dân.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập