Mẫn Linh

Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương có 32 nghìn 500 tổ chức công đoàn ở cơ sở – tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân viên chức

26-12-2021 14:53:16(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương có 32 nghìn 500 tổ chức công đoàn ở cơ sở – tích cực bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công nhân viên chức_fororder_373f0a0df34c6f86aa91af09b44a221f

Theo tin Đài chúng tôi: Phát biểu tại buổi họp báo về vấn đề Tân Cương diễn ra ngày 25/12, Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc Y Lực Đô Tư Mộc La Đề cho biết, công đoàn các cấp Tân Cương phát huy vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lao động các dân tộc. Tính đến nay, cả khu tự trị có 32 nghìn 500 tổ chức công đoàn ở cơ sở, che phủ 91 nghìn 500 đơn vị với 4 triệu 366 nghìn 700 hội viên công đoàn. Tỷ lệ thành lập công đoàn tại các doanh nghiệp có 100 lao động trở lên trong toàn khu tự trị duy trì biến động ở mức hơn 95%.

Ông Y Lực Đô Tư Mộc La Đề cho biết, những năm qua, các tổ chức công đoàn Tân Cương chủ động tham gia công tác lập pháp, bảo vệ quyền lợi của công nhân viên chức theo pháp luật từ đầu nguồn, lấy các luật pháp, pháp quy như Luật Lao động làm chuẩn tắc, lần lượt thúc đẩy ban hành 7 pháp quy địa phương gồm Điều lệ hiệp thương tập thể mức lương và Điều lệ bảo đảm quyền lợi lao động của công nhân viên chức khu tự trị.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập