Sảnh Hoa

Điều then chốt của dân chủ là nhân dân thực sự làm chủ

23-12-2021 06:44:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ bấy lâu nay, cộng đồng các nước phương Tây có thành kiến đối với Trung Quốc, phủ nhận nền dân chủ của Trung Quốc. Các nước phương Tây “đóng gói” chế độ bầu cử phương Tây thành tiêu chuẩn duy nhất của dân chủ. Thế nhưng, qua chặng đường 100 năm, nhất là từ sau Đại hội lần thứ 18 đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc dốc sức thúc đẩy “dân chủ nhân dân toàn quá trình”, làm phong phú thêm hình thức dân chủ, khiến quan điểm của phương Tây “chưa đánh đã bại”. Điều này đã giành được sự công nhận của đông đảo các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Một quốc gia có dân chủ hay không, điều cốt yếu là đa số nhân dân ở quốc gia ấy có thực làm chủ hay không. Không có một nền dân chủ nào của tất cả mọi người. Ở quốc gia nào cũng có những ''đối tượng'' không chấp nhận nền dân chủ đang có của đa số mọi người.

Ở một nước lớn với 1,4 tỷ dân, làm thế nào mong muốn của người dân được thể hiện và thành hiện thực không phải là chuyện dễ dàng. Trung Quốc phát triển dân chủ như thế nào, người dân Trung Quốc có cảm nhận chân thực nhất và có tiếng nói nhất.

Ở Trung Quốc, từ việc nhỏ như ăn ở đi lại, khám chữa bệnh đến việc lớn như quy hoạch thành phố, thực hiện cải cách, ý kiến và kiến nghị của người dân đều được đưa ra thông qua kênh dân chủ. Đây chính là khám phá của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm kể từ khi thành lập, đặc biệt là “dân chủ nhân dân toàn quá trình” được sự ủng hộ của đông đảo người dân Trung Quốc. PGS. TS Nguyễn Linh Khiếu, Giảng viên Cao cấp, chuyên gia nghiên cứu Chính trị học, Đại học Quốc gia Hà Nội Việt Nam cho biết, nhân dân làm chủ đất nước là bản chất và hạt nhân của nền dân chủ Trung Quốc đáp ứng được khát vọng của nhân dân, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn Trung Quốc. Đó chính là một chuỗi các mắt khâu của dân chủ, sự phổ quát và bao trùm của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa thực sự và hiệu quả nhất.

Điều then chốt của dân chủ là nhân dân thực sự làm chủ_fororder_linh khiếu

PGS. TS Nguyễn Linh Khiếu Đại học Quốc gia Hà Nội Việt Nam

Ở Trung Quốc, tất cả quyết sách quan trọng đều dựa vào trình tự, được đưa ra qua quyết sách khoa học và dân chủ. Ngày càng nhiều ý kiến của người dân được chuyển thành quyết sách quan trọng của Chính phủ. Ông Nguyễn Linh Khiếu cũng đưa ra ý kiến rằng, trong quá trình soạn thảo“Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” bắt đầu thực thi từ năm nay, các ban ngành hữu quan đã thu thập được hơn 1.000 đề xuất từ hơn 1 triệu lời nhắn của đông đảo cư dân mạng, cố gắng tiếp nhận mọi đề xuất của người dân. Về vấn đề này, ông Nguyễn Linh Khiếu cho biết, mô hình chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thường xuyên có sự điều chỉnh, bổ sung, phát triển, nhưng mục tiêu nhất quán, xuyên suốt là “mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc”.

Điều then chốt của dân chủ là nhân dân thực sự làm chủ_fororder_09d681edd05c409ba2db7b5fd43897ce

Ở Trung Quốc, việc không ngừng hoàn thiện dân chủ cũng không thể tách rời với sự tham gia của nhân dân. Tính đến tháng 8 năm 2021, các đầu mối liên hệ cấp cơ sở của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) các cấp Trung Quốc đã lần lượt trưng cầu hơn 7.200 ý kiến quần chúng địa phương về dự thảo 117 bộ pháp luật, chương trình lập pháp hàng năm,v.v.. Trong hơn 70 năm kể từ khi thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đến nay, từ thành lập Ngày Hiến pháp quốc gia, thực thi chế độ tuyên thệ trong Hiến Pháp, đến việc sửa đổi Luật Tổ chức Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, Luật Bầu cử, không ngừng hoàn thiện chế độ pháp luật liên quan đến Hiến pháp, đều không thể tách rời sự tham gia của nhân dân, thật sự thể hiện nhân dân làm chủ. Ông Nguyễn Linh Khiếu cho rằng, Trong thời đại mới, những giá trị của chế độ chính trị căn bản này, tiếp tục thông qua Đại hội đại biểu nhân dân nắm giữ vận mệnh tương lai của đất nước và của dân tộc trong tay nhân dân.

Điều then chốt của dân chủ là nhân dân thực sự làm chủ_fororder_人大

Từ phương châm chính sách nhà nước, đến quản lý xã hội, rồi đến việc ăn ở đi lại của người dân, yêu cầu của người dân Trung Quốc có địa phương nói, nói xong có người nghe, nghe xong có phản hồi. Giống trong Sách trắng “Dân chủ của Trung Quốc” mới phát hành có đề cập: “Dân chủ thật, dân chủ tốt, là phải do nhân dân làm chủ”, nhân dân không chỉ thúc đẩy sự phát triển của đất nước mà còn cùng hưởng thành quả của sự phát triển!

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập