Nam Dương

Việc công bố Sách trắng “Sự phát triển của dân chủ ở Hồng Công trong chế độ ‘Một nước hai chế độ’ ” đúng vào thời điểm và có ý nghĩa quan trọng

20-12-2021 11:52:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Việc công bố Sách trắng “Sự phát triển của dân chủ ở Hồng Công trong chế độ ‘Một nước hai chế độ’ ” đúng vào thời điểm và có ý nghĩa quan trọng_fororder_xianggangminzh3

 Theo Tân Hoa xã: Người Phát ngôn Văn phòng phụ trách công việc Hồng Công và Ma-cao Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 20/12 cho biết, nhân dịp kết thúc thuận lợi cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7 Đặc khu Hồng Công, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc công bố Sách trắng “Sự phát triển của dân chủ ở Hồng Công trong khuôn khổ‘Một nước hai chế độ’ ” có ý nghĩa quan trọng và sâu xa trong việc tập trung hơn nữa nhận thức chung về phát triển dân chủ ở Hồng Công, mở ra cục diện mới chính trị lành mạnh và quản lý tốt đẹp của Hồng Công, thúc đẩy thực tiễn “Một nước hai chế độ” đi vững và đi xa.

 

 

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập