Sảnh Hoa

Chế độ Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới sẽ đóng góp vào tiến trình lịch sử của thế giới

17-12-2021 09:09:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Trong những năm gần đây, trước đại dịch COVID-19, cả thế giới đã bước vào thời kỳ dao động bấp bênh, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế đã và đang đặt ra thách thức mới cho việc quản lý đất nước trong thời kỳ toàn cầu hoá. Làm thế nào để giữ cho  nền kinh tế vận hành ổn định trong khi vẫn kiểm soát đại dịch COVID-19, chuyển hóa tốt hơn ưu thế của chế độ chủ nghĩa xã hội thành hiệu quả quản lý đất nước, là một đề tài quan trọng đặt trước Đảng của hai nước Trung-Việt. Phó Giáo sư Nguyễn Minh Hoàn, chuyên gia Việt Nam nghiên cứu vấn đề Trung Quốc, Trưởng Khoa triết học Học viện Báo chí và Tuyên truyền Việt Nam cho rằng, trước bối cảnh có những thay đổi to lớn trong 100 năm qua, chế độ chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới đã đưa ra những gợi mở quan trọng cho việc xây dựng chế độ Việt Nam, cũng như các nước đang phát triển, những trí tuệ và giải pháp mà Trung Quốc đóng góp cho phát triển nền văn minh chế độ nhân loại, sẽ ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử của cả thế giới.

Chế độ Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới sẽ ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử của thế giới_fororder_微信图片_20211217090844

Hiện nay, Trung Quốc đang tiến tới mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, Việt Nam cũng đang tiến tới 2 mục tiêu phấn đấu 100 năm  là về xây dựng Đảng và xây dựng đất nước do Đại hội lần thứ XIII đề ra trong bối cảnh đứng trước cơ hội và thách thức lịch sử chưa từng có. Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc của đất nước mình là kinh nghiệm lịch sử quý báu của hai Đảng Trung-Việt.

Ông Nguyễn Minh Hoàn cho biết, dưới ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và những thay đổi to lớn về kinh tế chính trị xã hội trong suốt một thế kỷ qua, năm 2020, thế giới bước sang một giai đoạn mới với bối cảnh quốc tế biến động không ngừng. Dù vậy, Trung Quốc, Việt Nam và một số nước xã hội chủ nghĩa khác đã tìm ra được những giải pháp hiệu quả để kiềm chế thành công sự lây lan của dịch bệnh trong khi vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế. Những thành tựu đáng ngưỡng mộ này đã thể hiện rõ nét tính ưu việt của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Trong đó, chế độ chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới là chế độ kiên trì lấy người dân làm trung tâm, đồng thời có năng lực hoàn thiện cho bản thân mình. Ngược lại, sự bùng phát ngày càng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 ở các nước phương Tây, kèm theo đó là các phong trào xã hội liên tiếp nổ ra và bất bình đẳng xã hội leo thang lại bộc lộ những hạn chế, khiếm khuyết của chủ nghĩa Tân tự do.

Đúng như lời nói của ông Nguyễn Minh Hoàn, đối mặt với thách thức của đại dịch COVID-19, Trung Quốc vẫn hoàn thành mục tiêu thoát nghèo cho tất cả dân số nghèo khó dưới chuẩn nghèo lúc đó đúng thời hạn, cuộc sống của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc ngày càng giàu có và hạnh phúc, mang lại hạnh phúc cho 1 phần 5 dân số thế giới bằng sức mạnh của một nước, thể hiện đầy đủ tư tưởng phát triển “lấy nhân dân làm trung tâm” của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây chính là một trong những chiến lược cơ bản của việc kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, tập trung thể hiện theo đuổi giá trị của chế độ Trung Quốc.  Ngoài ra, kể từ cải cách mở cửa, nhất là từ Đại hội lần thứ 18 đến nay, chế độ Trung Quốc được không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện, thể hiện khả năng tự hoàn thiện mạnh mẽ. Ông Nguyễn Minh Hoàn cho biết, chế độ Trung Quốc là kết quả của sáng tạo và cải cách, cũng nằm trong quá trình không ngừng cải cách sáng tạo, điều này chứng tỏ đầy đủ ưu thế của chế độ Trung Quốc.

Những thành tựu mang tính lịch sử của Trung Quốc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác đối với thế giới, đồng thời cũng thể hiện sức sống mạnh mẽ của chế độ chủ nghĩa xã hội. Ông Nguyễn Minh Hoàn cho biết, Trung Quốc đã đóng góp quan trọng cho việc phát triển và tiến bộ của thế giới. Trung Quốc đã trở thành tấm gương sáng cho các Đảng Cộng sản ở những nước khác học hỏi và noi theo, trở thành trụ cột chính của các phong trào xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Sau này, hai Đảng Việt-Trung phải tiếp tục tăng cường đoàn kết và hợp tác, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoà bình và phát triển của hai nước và thế giới.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập