Vũ Minh

Gặp gỡ: Làm nhà lãnh đạo cho một nước lớn đã rất khó, làm tốt lại càng khó hơn!

16-12-2021 09:11:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tháng 2 năm 2012, đồng chí Tập Cận Bình khi đó giữ chức Phó Chủ tịch nước thăm Thổ Nhĩ Kỳ, phiên dịch viên chính bên phía Thổ Nhĩ Kỳ Noyan Rona rất vui, ông cho đồng chí Tập Cận Bình là “đồng hương” Trung Quốc của mình.

Tháng 5 cùng năm, ông Noyan Rona tháp tùng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thăm Trung Quốc lại một lần nữa gặp đồng chí Tập Cận Bình. Đồng chí Tập Cận Bình khen ông “nói tiếng Trung rất tốt”, ông Rona nghe xong cười rạng rỡ (như đứa trẻ), ông cảm nhận được sự gần gũi của đồng chí Tập Cận Bình.

Năm 2014, tại Thượng Hải, ông Noyan Rona lần thứ ba gặp lại đồng chí Tập Cận Bình, khi bắt tay, ông Noyan Rona nói với đồng chí Tập Cận Bình rằng, mình từng làm phiên dịch cho đồng chí Tập Cận Bình hồi đồng chí thăm Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012, đồng chí Tập Cận Bình vui mừng nói:“Thật có duyên, mình lại được gặp nhau lần nữa”.

Ông Noyan Rona cho rằng mình rất may mắn, không những vì ông đã sống quãng thời gian 38 năm tại Trung Quốc, mà còn vì 3 lần “gặp gỡ” đồng chí Tập Cận Bình.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập