Kiều Quân

Tàu chuyên tuyến hàng hoá quốc tế liên vận đường bộ và đường sắt Trung - Việt lần đầu tiên xuất phát từ thành phố Tây Ninh Trung Quốc

10-12-2021 14:20:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tàu chuyên tuyến hàng hoá quốc tế liên vận đường bộ và đường sắt Trung - Việt lần đầu tiên xuất phát từ thành phố Tây Ninh Trung Quốc_fororder_D-000033

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/12, tàu chuyên tuyến hàng hoá quốc tế liên vận đường bộ và đường sắt Trung - Việt lần đầu tiên xuất phát từ thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải Trung Quốc. Việc này đã đặt nền tảng cho hàng công nghiệp khối lượng lớn của thành phố Tây Ninh thâm nhập vào thị trường quốc tế, đánh dấu Tây Ninh đã tiến một bước quan trọng việc cùng xây dựng hành lang mới trên bộ và trên biển vùng miền Tây.

Được biết, tàu chuyên tuyến này chở 1200 tấn sản phẩm hóa chất của Công ty hoá chất Nghi Hoá Thanh Hải xuất khẩu sang Việt Nam, qua đường sắt vận chuyển hàng hoá đến thành phố Bằng Tường, Quảng Tây, sau đó chuyển đường bộ từ cửa khẩu Hữu Nghị Quan xuất cảnh, cuối cùng đến ga Đồng Đăng, Việt Nam. Tổng hành trình khoảng 2400 km với thời gian 10 ngày.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập