La Thành

Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhóm người thiểu số hối thúc Mỹ giải quyết vấn đề thiếu hụt về nhân quyền

23-11-2021 14:29:17(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22/11, giờ địa phương, sau khi kết thúc chuyến thăm Mỹ trong 14 ngày, ông Fernand de Varennes, Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vấn đề nhóm người thiểu số hối thúc Mỹ cải cách triệt để công tác lập pháp, để ngăn chặn ngày càng nhiều ngôn luận bài xích, kỳ thị và thù hận cũng như hành vi phạm tội nhằm vào các nhóm người thiểu số, ông cho biết, môi trường luật pháp bảo vệ nhân quyền ở Mỹ mãi chưa toàn diện.

   Ông Fernand de Varennes cho biết, các luật pháp liên quan hiện nay của Mỹ khởi thảo hơn 60 năm trước, hiện đã xuất hiện dấu hiệu “mệt mỏi”.

   Các chuyên gia Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho biết, Mỹ thiếu hụt về lập pháp nhân quyền quốc gia toàn diện phù hợp nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của họ.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập