Mẫn Linh

Mỹ lần này không nên làm thế giới thất vọng nữa!

16-11-2021 14:36:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ lần này không nên làm thế giới thất vọng nữa!_fororder_9

Tối 13/11, Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) đạt được nhận thức chung về các quy tắc hướng dẫn thực thi “Hiệp định Pa-ri”.

Văn kiện nghị quyết mang tính lịch sử này sở dĩ được thông qua mấu chốt là do hai nước lớn Trung Quốc và Mỹ đạt được thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu. Ngày 10/11, hai bên ra “Tuyên bố chung Glasgow Trung Quốc – Mỹ về tăng cường hành động ứng phó biển đổi khí hậu trong thập niên 20 của thế kỷ 21”, tiếp thêm một liều thuốc mạnh cho ứng phó biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Trung Quốc cam kết mất khoảng 30 năm để đạt được quá trình chuyển đổi từ phát thải các-bon đạt đỉnh đến trung hòa các-bon. Ngoài ra, diện tích rừng trồng mới ở Trung Quốc tăng khoảng 12 nghìn héc-ta/ngày, tổng công suất hệ thống điện mặt trời trung bình tăng khoảng 90 nghìn ki-lô-oát /ngày.

Chính vì vậy, tại lễ khai mạc hội nghị, Thủ tướng Anh Giôn-xơn bày tỏ cảm ơn Trung Quốc..

Trong khi đó cộng đồng quốc tế vẫn lo ngại năng lực hành động của Mỹ. Có phân tích cho rằng, Mỹ thay đổi thất thường là biến số lớn nhất trong hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Mối lo ngại của cộng đồng quốc tế cũng không phải vô căn cứ. Tại Mỹ, chính sách khí hậu không phải vấn đề khoa học, mà là chương trình nghị sự chính trị trong cuộc đấu đá giữa hai đảng.

Hành động mạnh hơn lời nói. Mỹ lần này không nên làm cho thế giới thất vọng nữa! Cho dù đó là Tuyên bố chung Glasgow Trung Quốc – Mỹ hay văn kiện nghị quyết Glasgow đạt được tại Hội nghị COP26, Mỹ đều cần thực hiện bằng hành động, tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt, dẫn đầu trong việc thực hiện  nghĩa vụ giảm lượng phát thải lớn, đồng thời hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó thách thức từ biến đổi khí hậu về các mặt như nguồn vốn, công nghệ và nâng cao năng lực.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập