Sảnh Hoa

Hoàn thành việc giao nhận lô vắc-xin ngừa Covid-19 thứ hai do Chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Gioóc-đa-ni

05-11-2021 11:21:23(GMT+08:00)
Chia sẻ:

  Theo Tân Hoa xã: Ngày 4/11, Lễ giao nhận lô vắc-xin ngừa Covid-19 thứ hai do Chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Gioóc-đa-ni đã diễn ra tại Thủ đô Gioóc-đa-ni. Đại sứ Trung Quốc tại Gioóc-đa-ni Trần Truyền Đông và Bộ trưởng Y tế Gioóc-đa-ni Ha-oa-ri đã tham dự buổi lễ.

Hoàn thành việc giao nhận lô vắc-xin ngừa Covid-19 thứ hai do Chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Gioóc-đa-ni_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http___dingyue.ws.126.net_2021_0403_3c606aafj00qqyrw8000hc000hs00bag&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

   Bộ trưởng Ha-oa-ri đã đánh giá cao những đóng góp to lớn của Trung Quốc trong việc triển khai sâu rộng hợp tác chống dịch quốc tế, thúc đẩy phân phối công bằng hợp lý vắc-xin trong phạm vi toàn cầu, đồng thời cho biết vắc-xin Trung Quốc sẽ thúc đẩy hữu hiệu công tác tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 trên cả nước Gioóc-đa-ni.

    Vắc-xin ngừa Covid-19 đợt một và hai do Chính phủ Trung Quốc viện trợ cho Gioóc-đa-ni đã lần lượt vận chuyển tới An-man vào ngày 25/4 và 31/10. Ngoài ra, Chính phủ Gioóc-đa-ni còn sẽ mua một số vắc-xin từ Trung Quốc.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập