Vũ Minh

“Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực” sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022

04-11-2021 14:33:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

“Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực” sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022_fororder_src=http___wx4.sinaimg.cn_large_006N4ALSgy1gs9xhxzwx7j30rs0fmtst&refer=http___wx4.sinaimg

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 2/11, cơ quan bảo quản “Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực” (RCEP) Ban thư ký ASEAN ra thông báo, tuyên bố 6 nước thành viên ASEAN gồm Bru-nây, Cam-pu-chia, Lào, Xin-ga-po, Thái Lan, Việt Nam và 4 nước ký kết khác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Niu Di-lân và Ô-xtrây-li-a đã chính thức trình văn kiện phê chuẩn tới Ban thư ký ASEAN, Hiệp định đã đạt điều kiện có hiệu lực.

Theo quy định của Hiệp định, “Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực” sẽ có hiệu lực đối với 10 nước nói trên từ ngày 1/1/2022. Bắt đầu từ ngày có hiệu lực, giữa các nước thành viên trong hiệp định sẽ lập tức giảm thuế quan theo quy định của hiệp định, thực hiện cam kết mở cửa đầu tư ngành dịch vụ, thực thi quy tắc của các lĩnh vực nằm trong “Hiệp định Quan hệ Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực”.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập