Vũ Minh

Nhà văn nổi tiếng Pháp phát động ký tên chung, kêu gọi đánh giá công bằng đối với Trung Quốc

04-11-2021 15:52:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Nhà văn nổi tiếng Pháp phát động ký tên chung, kêu gọi đánh giá công bằng đối với Trung Quốc_fororder_023b5bb5c9ea15cefa731c7cd35864fa3b87b28c

Theo tin Đài chúng tôi: “Chúng ta có quyền bình luận Trung Quốc bằng phương thức khác nhau!”. Ngày 2/11, nhà văn nổi tiếng Pháp, nhà bình luận thời sự, phóng viên Mác-xin Vi-vát khởi xướng một hoạt động kiến nghị trên trang Web công ích Change, trong thư kiến nghị, ông đau đớn kể lại ông bị phỉ báng và sỉ nhục do đánh giá Trung Quốc một cách khách quan, công bằng, kêu gọi các giới xã hội đánh giá công bằng đối với Trung Quốc, “tôn trọng Trung Quốc như tôn trọng bản thân mình!”

Ông Vi-vát từng hai lần đến Tân Cương khảo sát, mất 4 năm thời gian hoàn thành cuốn sách “Sự chấm dứt của thông tin giả dối về dân tộc Uây-ua”,  do Nhà xuất bản Con đường tơ lụa Pháp xuất bản và phát hành vào cuối năm 2020. Trong cuốn sách, ông đã xuất phát từ góc nhìn phóng viên chuyên nghiệp, vạch trần Quỹ Dân chủ quốc gia Mỹ, “Đại hội Uây-ua thế giới” và Tổ chức “Quan sát nhân quyền” bịa đặt và lan truyền thế nào các tin đồn liên quan Tân Cương như “Diệt chủng tại Tân Cương”, “Giam giữ 1 triệu người Uây-ua” v.v. 

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập