Mẫn Linh

Ta-li-ban: Áp-ga-ni-xtan sẽ là quốc gia độc lập

29-10-2021 14:48:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ta-li-ban: Áp-ga-ni-xtan sẽ là quốc gia độc lập_fororder_3

Theo tin Đài chúng tôi: Trả lời phỏng vấn riêng của Đài chúng tôi, Phó Phát ngôn viên Ta-li-ban Áp-ga-ni-xtan A-ma-đu-la Oa-xích (Ahmadullah Wasiq) đã phản hồi về Hội nghị Ngoại trưởng các nước láng giềng Áp-ga-ni-xtan.

Ông Oa-xích cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng do Ta-li-ban hiện đang nỗ lực thiết lập quan hệ với các nước làng giềng nói riêng và toàn thế giới nói chung. Về quan hệ với các nước láng giềng, ông cho biết Áp-ga-ni-xtan sẽ phát triển thành một nước độc lập, không nhúng tay vào công việc nước khác, cũng sẽ không để nước khác lợi dụng.

Ông cho biết, Chính phủ tạm quyền Áp-ga-ni-xtan hiện đang nỗ lực thiết lập quan hệ tích cực tốt đẹp với cộng đồng quốc tế. Ông bổ sung thêm, Chính phủ tạm quyền Áp-ga-ni-xtan mong có thể nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế, điều này vừa có lợi cho Áp-ga-ni-xtan, cũng có lợi cho cộng đồng quốc tế.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập