Mẫn Linh

Đếm ngược 100 ngày khai mạc Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh

27-10-2021 14:43:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 27/10 là đếm ngược 100 ngày khai mạc Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022. Đối với các cư dân mạng Việt Nam sống ở vùng nhiệt đới, các bạn biết gì về Thế vận hội Mùa Đông?
 
Linh vật của Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh là gì?
 
Thế vận hội Mùa Đông Bắc Kinh tổng cộng có bao nhiêu môn thi đấu?
 
Môn thi đấu nghệ thuật nhất là môn nào?
 
Môn thi đấu xa xỉ và nguy hiểm nhất là môn nào?
 
Môn nào được ví như là làm xiếc trên tuyết?
....
Xem xong video clip hôm nay bảo đảm bạn sẽ trở nên am tường về Thế vận hội Mùa Đông.
Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập