La Thành

Lô vắc-xin mới ngừa COVID-19 do Trung Quốc viện trợ vận chuyển đến I-rắc

15-10-2021 14:24:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Lô mới vắc-xin ngừa COVID-19 do Trung Quốc viện trợ vận chuyển đến I-rắc_fororder_yim20211015

Theo Tân Hoa xã: Ngày 14/10, lô vắc-xin mới ngừa COVID-19 do Chính phủ Trung Quốc viện trợ đã vận chuyển đến Bát-đa, Thủ đô I-rắc, Đại biện lâm thời Trung Quốc tại I-rắc Giản Phóng Ninh, Vụ trưởng Y tế công cộng Bộ Y tế I-rắc v.v. đã tham gia lễ bàn giao.

Đại biện Giản Phóng Ninh cho biết, lô vắc-xin thứ 4 ngừa COVID-19 do Chính phủ Trung Quốc viện trợ vận chuyển đến I-rắc, đã thể hiện đầy đủ tình cảm sâu sắc giữa hai nước và nhân dân hai nước Trung Quốc – I-rắc, cũng là một bằng chứng nữa của việc Trung Quốc thúc đẩy vắc-xin ngừa COVID-19 trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu.

Lô mới vắc-xin ngừa COVID-19 do Trung Quốc viện trợ vận chuyển đến I-rắc_fororder_yim20211015a

Vụ trưởng Y tế công cộng Bộ Y tế I-rắc cho biết, lô vắc-xin này sẽ nâng cao năng lực và mức độ tiêm vắc-xin của I-rắc, Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong việc cung cấp vắc-xin cho các nước, thúc đẩy phân phối công bằng vắc-xin.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập