Mẫn Linh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Dịch COVID-19 khiến sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đối mặt với thách thức to lớn

08-10-2021 15:29:54(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Dịch COVID-19 khiến sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đối mặt với thách thức to lớn_fororder_6

Theo Tân Hoa xã: Ngày 7/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho biết, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay dự báo chỉ vào khoảng 3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 6% do Quốc hội xác định trước đó, sự phát triển kinh tế - xã hội đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức to lớn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cần thiết phải áp dụng chính sách và biện pháp phòng chống dịch bệnh thích đáng để “thích ứng với dịch bệnh một cách an toàn và linh hoạt” hoặc “sống chung với dịch”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn yêu cầu thúc đẩy khôi phục và phát triển các hoạt động sản xuất và kinh doanh, điều chỉnh kết cấu của các ngành nghề quan trọng bị tác động trực tiếp bởi dịch bệnh gồm thương mại, hàng không và du lịch, áp dụng biện pháp bảo hộ doanh nghiệp trên các lĩnh vực nòng cốt, không để Việt Nam lỡ mất cơ hội trong quá trình phục hồi kinh tế thế giới cũng như điều chỉnh kết cấu chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập