Duy Hoa

Quan chức Cô-lôm-bi-a: Trung Quốc sẽ sắm vai quan trọng trên cương vị nước chủ nhà tổ chức Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học

05-10-2021 16:03:53(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Quan chức Cô-lôm-bi-a: Trung Quốc sẽ sắm vai quan trọng trên cương vị nước chủ nhà tổ chức Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học_fororder_COP15

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Bộ trưởng Môi trường và Phát triển bền vững Cô-lôm-bi-a Cô-rê-a cho biết, Trung Quốc sẽ sắm vai quan trọng trên cương vị nước chủ nhà tổ chức Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học.

Quan chức Cô-lôm-bi-a: Trung Quốc sẽ sắm vai quan trọng trên cương vị nước chủ nhà tổ chức Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học_fororder_COP15-2

Ông cho biết, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là các nước nên sớm đạt được nhận thức chung trên vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học.

Quan chức Cô-lôm-bi-a: Trung Quốc sẽ sắm vai quan trọng trên cương vị nước chủ nhà tổ chức Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học_fororder_COP15-3

Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học sẽ diễn ra tại Côn Minh theo hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất từ ngày 11-15/10/2021 và giai đoạn thứ hai vào nửa đầu năm 2022. Hội nghị lần này có chủ đề “Văn minh sinh thái: Cùng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của Trái đất”, sẽ xây dựng “Khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020”, đặt ra những mục tiêu mới cho bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập