Mẫn Linh

Đại sứ Trung Quốc tại Lào: Tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác Trung Quốc – Lào trên lĩnh vực y tế và sức khoẻ

25-09-2021 14:43:14(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ Trung Quốc tại Lào: Tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác Trung Quốc – Lào trên lĩnh vực y tế và sức khoẻ_fororder_src=http___n.sinaimg.cn_spider20210923_559_w1268h891_20210923_03c4-c7b8c437b0447b8cf94d137f4bc34f89&refer=http___n.sinaimg

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 23/9, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Khương Tái Đông cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng Lào thiết thực thực hiện tốt “Chương trình hành động về xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc - Lào”, góp phần xây dựng cộng đồng y tế và sức khoẻ của nhân loại.

Tháng 4/2019, Lãnh đạo tối cao hai Đảng, hai nước Trung Quốc – Lào ký “Chương trình hành động về xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – Lào”, đưa ra quy hoạch riêng về tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực y tế và sức khoẻ. Đại sứ Khương Tái Đông cho biết, “Chương trình hành động” đặc biệt đề xuất cần tăng cường giao lưu và hợp tác thông tin y tế công cộng, thúc đẩy hợp tác phối hợp phòng chống dịch bệnh xuyên biên giới, việc này đặc biệt quan trọng. Trung Quốc sẵn sàng mang lại hạnh phúc nhiều hơn cho người dân Lào thông qua giao lưu và hợp tác với Lào trong lĩnh vực y tế và sức khoẻ.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập