Vũ Minh

Phòng thí nghiệm Fort Detric nhìn từ trên cao

12-09-2021 16:42:36(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chỉ sau 8 tháng ngừng hoạt động, phòng thí nghiệm Fort Detrick đã khôi phục hoạt động bình thường. Trong thời gian này đã xảy ra những gì? Vấn đề dẫn đến sự cố đã được giải quyết chưa? Chúng tôi đã thu thập 6 hình ảnh Fort Detrick chụp từ vệ tinh trong thời gian từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Mỹ đã khóa chặt cánh cổng phòng thí nghiệm Fort Detrick, vậy chúng ta nhìn từ trên cao.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập