La Thành

Đại diện của nhiều nước phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chỉ rõ: Can thiệp quân sự của các nước như Mỹ gây ra thảm họa nặng nề cho người dân Áp-ga-ni-xtan

25-08-2021 10:41:38(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 24/8, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp đặc biệt về vấn đề Áp-ga-ni-xtan. Đại diện của nhiều nước như Trung Quốc, Cu Ba, Vê-nê-xu-ê-la, I-ran, v.v., phát biểu chỉ rõ, việc can thiệp quân sự của các nước như Mỹ đã gây ra thảm họa nặng nề cho người dân Áp-ga-ni-xtan.

   Đại sứ Trung Quốc tại Trụ sở Liên Hợp Quốc tại Giơ-ne-vơ và Các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ Trần Húc cho biết, tình hình Áp-ga-ni-xtan đã có sự thay đổi to lớn, Trung Quốc tôn trọng nguyện vọng và sự lựa chọn của người dân Áp-ga-ni-xtan. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là sớm khôi phục hòa bình, ổn định và trật tự xã hội.

   Đại diện Cu Ba cho biết, Mỹ và đồng minh phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước tình hình hiện nay ở Áp-ga-ni-xtan. Mỹ không có quyền quyết định vận mệnh của Áp-ga-ni-xtan hoặc bất cứ quốc gia có chủ quyền nào khác.

   Đại diện I-ran cho biết, việc can thiệp quân sự của các nước như Mỹ đã mang lại sự phá hoại, đau khổ và tuyệt vọng vô tận cho Áp-ga-ni-xtan, mang lại bấp bệnh và khủng hoảng cho khu vực này, các nước như Mỹ phải chịu trách nhiệm về việc này.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập