Mẫn Linh

Học giả Việt Nam đánh giá thành tựu nhân quyền của Trung Quốc: Đã giải quyết vấn đề ấm no của gần 1,4 tỷ người và hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện

17-08-2021 10:56:39(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Học giả Việt Nam đánh giá thành tựu nhân quyền của Trung Quốc: Đã giải quyết vấn đề ấm no của gần 1,4 tỷ người và hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện_fororder_阮氏秋红

Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hường

Mới đây, Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc ra sách trắng nhan đề “Hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện: Trang sử huy hoàng phát triển sự nghiệp nhân quyền của Trung Quốc”. Trả lời phỏng vấn của Đài chúng tôi, Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hường đã khẳng định thành tựu to lớn của Trung Quốc trong sự nghiệp thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, bà cho rằng, việc 1,4 tỷ dân Trung Quốc từ chỗ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc đến chỗ được sống trong xã hội khá giả toàn diện chính là đóng góp của Trung Quốc cho sự nghiệp nhân quyền thế giới.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường là chuyên gia Việt Nam nghiên cứu lâu năm về vấn đề Trung Quốc, bà thông thạo tiếng Trung đã để lại dấu chân ở hơn nửa đất nước Trung Quốc, ngoài các thành phố nổi tiếng ra, bà còn đi tận đến nhiều vùng nông thôn Trung Quốc. Những năm qua, bà Nguyễn Thị Thu Hường bắt đầu đi sâu nghiên cứu về vấn đề nhân quyền Trung Quốc, bà cho biết, trải qua hơn 40 năm cải cách mở cửa, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân Trung Quốc giành được những thành tựu phong phú trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, người dân Trung Quốc đã hoàn thành quá trình chuyển đổi lịch sử từ nghèo đói sang đảm bảo tiếp cận thực phẩm và quần áo, đến một cuộc sống tốt, và cuối cùng là cuộc sống khá giả. Cải cách mở cửa đã mở ra con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đã giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất xã hội, quyền sống, quyền phát triển và các quyền cơ bản khác của con người được bảo đảm tốt hơn.

Đúng như bà Nguyễn Thị Thu Hường đã nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc cố sức quyết thắng trong xây dựng xã hội khá giả toàn diện, cuối cùng đã thực hiện sự vượt bậc lịch sử từ nghèo đói đến ấm no, rồi đến khá giả tổng thể, cuối cùng thực hiện khá giả toàn diện. Trung Quốc tuyên bố hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, đây là cột mốc quan trọng trên hành trình thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc ở nước có dân số đông nhất thế giới. Bà Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, năm 2021 khi Trung Quốc hoàn thành “mục tiêu 100 năm” đầu tiên là xây dựng xã hội khá giả toàn diện, người dân Trung Quốc đã có được những điều kiện thuận lợi chưa từng có để phát triển một cách toàn diện.

Trên phương diện kinh tế: Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã vượt xa tốc độ tăng trưởng bình quân của thế giới, nhân dân Trung Quốc đã được đáp ứng đầy đủ về nhu cầu vật chất.

Trên phương diện chính trị: vai trò chủ thể của nhân dân tiếp tục được củng cố; quan niệm về nhân quyền dần nhận được sự quan tâm, sự công nhận và tôn trọng của xã hội; hệ thống pháp luật của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dần hoàn thiện; quyền hiểu biết về chính trị của nhân dân ngày càng mở rộng.

Trên phương diện văn hóa: nền văn hóa đa dạng dần hình thành; quyền cơ bản của nhân dân về văn hóa được bảo đảm, đời sống văn hóa xã hội ngày càng phong phú, nhiều màu sắc; dịch vụ văn hóa ngày càng phát triển, quy mô của ngành công nghiệp văn hóa ngày càng mở rộng.

Trên phương diện xã hội: đời sống nhân dân có những sự thay đổi to lớn, thu nhập của người dân Trung Quốc cả ở thành thị và nông thôn đã đạt mức khá giả; giáo dục đạt được những phát triển vượt bậc; vấn đề việc làm từng bước được giải quyết; hệ thống an sinh xã hội từng bước được đổi mới và hoàn thiện; dịch vụ y tế ngày càng hoàn thiện, hiệu quả trong phòng ngừa bệnh tật ngày càng tăng lên, sức khỏe của người dân ngày càng tốt hơn.

Trên phương diện môi trường: nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn minh sinh thái ngày càng sâu sắc; thể chế và cơ chế xây dựng văn minh sinh thái ngày càng hoàn thiện; những thành quả về xây dựng nền văn minh sinh thái ngày càng nổi bật.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập