Hạ Vi

Khơi thông đường hầm số 10 đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung In-đô-nê-xi-a

08-08-2021 14:51:35(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Khơi thông đường hầm số 10 đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung In-đô-nê-xi-a_fororder_src=http___himg2.huanqiucdn.cn_attachment2010_2020_0512_20200512074542235&refer=http___himg2.huanqiucdn

Theo Tân Hoa xã: Ngày 6/8, đường hầm số 10 của tuyến đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung ở huyện Băng-đung In-đô-nê-xi-a đã khơi thông thuận lợi.

Việc khơi thông đường hầm số 10 của tuyến  đường sắt cao tốc Gia-các-ta – Băng-đung In-đô-nê-xi-a đã đặt nền tảng vững chắc cho việc thông xe toàn tuyến.

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập