Dung Dung

Phương tiện truyền thông Nhật: Truy tìm nguồn gốc của vi rút nCoV không nên có “tiêu chuẩn kép”

08-08-2021 16:34:07(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Phương tiện truyền thông Nhật: Truy tìm nguồn gốc của vi rút nCoV không nên có “tiêu chuẩn kép”_fororder_WIRELESS202108081105000186924419072

Theo tin Nhân dân Nhật báo: Mới đây, phương tiện truyền thông Nhật “Nhật Bản Ngày nay” đăng bài bình luận của nhà bình luận độc lập Xin-ga-po Tôn Hỷ, phê bình Mỹ chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc vi rút nCoV. Bài bình luận chỉ rõ, điều tra rõ nguồn gốc của vi rút nCoV rất cần thiết, cũng rất quan trọng, nhưng việc truy tìm nguồn gốc nên là một vấn đề khoa học, chứ không phải là một cuộc trò chơi địa chính trị.

Trước hết, nên tôn trọng thành quả nghiên cứu chung của Tổ chức Y tế thế giới và Trung Quốc.

Hai là, không nên khuyến khích cách làm tiêu chuẩn kép.

Ba là, cần phải thúc đẩy hợp tác chứ không phải đối đầu.

Công tác khoa học liên quan đến sự sống còn của toàn nhân loại, không nên trở thành trò chơi địa chính trị giữa các nước lớn.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập