Vũ Minh

Phanh phui bí mật của Phòng thí nghiệm Fort Detrick: 250 nghìn đồng yên Nhật đổi lấy tài liệu vũ khí sinh học đơn vị 731, quan chứ Mỹ hoan hô: rất đáng giá

31-07-2021 15:47:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 

Theo tin Đài chúng tôi: Bí mật đằng sau Phòng thí nghiệm Fort Detrick, đơn vị 731 thuộc quân Nhật xâm lược Trung Quốc, 250 nghìn đồng yên Nhật ... là gì ?

Sau khi kết thúc cuộc Chiến tranh thế giới thứ II, Mỹ cử chuyên gia của Phòng thí nghiệm Fort Detrick sang Nhật Bản điều tra đơn vị 731, từ đó đã đạt được một “Giao dịch với quỷ dữ”.

Với điều kiện miễn trừ trách nghiệm chiến tranh của các thành viên đơn vị 731, Mỹ chỉ chi 250 nghìn đồng yên Nhật đã nhận lấy một lượng lớn dữ liệu về thí nghiệm trên cơ thể người, chiến tranh sinh học v.v của đơn vị 731, khiến các thành viên đơn vị 731 tránh khỏi Phiên tòa Tô-ky-ô.

Phòng thí nghiệm Fort Detrick ẩn chứa quá nhiều bí mật, liệu đáp án truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV có phải cũng ẩn chứa ở đây không ?

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập