Mẫn Linh

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam: Không quên nguyện ước ban đầu hữu nghị truyền thống, chung tay thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước Trung – Việt đi vững đi xa

13-07-2021 09:57:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam: Không quên nguyện ước ban đầu hữu nghị truyền thống, chung tay thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước Trung – Việt đi vững đi xa_fororder_1

Năm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đều là nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, số phận của hai Đảng và hai nước Trung Quốc – Việt Nam luôn gắn bó chặt chẽ. Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba trong một bài viết ghi tên tác giả nêu rõ, trước tác động của đại dịch COVID-19 và thách thức từ môi trường bên ngoài phức tạp, Trung Quốc và Viêt Nam thể hiện sức sống mạnh mẽ và ưu thế nổi bật của chế độ xã hội chủ nghĩa bằng sự thật không thể cãi được. Đại sứ Hùng Ba còn đề xuất kiến nghị đối với sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước trong thời gian tới.

100 năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc trải qua là thời kỳ huy hoàng sát cánh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam chống xâm lược của các đế quốc thực dân, tích cực tìm kiếm con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Năm nay là kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra nước ngoài tìm đường cứu nước và 80 năm từ Trung Quốc trở về nước lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Ngay từ năm 1922, trong thời gian tiến hành hoạt động cách mạng tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm quen với Thủ tướng Chu Ân Lai và các nhà lãnh đạo tiền bối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc, sáng lập “Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội”, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam, thu hút sự tham gia của một số đông thanh niên yêu nước Việt Nam gồm Trần Phú, Phạm Văn Đồng, chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1930, sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hồng Công, Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai hoạt động cách mạng tới hơn 10 năm tại Trung Quốc. Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập, Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và khắc phục khó khăn nước Trung Quốc mới còn nhiều việc dây dưa chưa làm, cung cấp sự ủng hộ hết sức và viện trợ vô tư cho cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước của Việt Nam.

Do nguyên nhân mọi người đều biết, quan hệ hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam cũng có lúc thăng trầm. Cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước, sự nghiệp xã hội chủ nghĩa gặp trắc trở nghiêm trọng. Trước thử thách cam go, xuất phát từ việc bảo vệ đại cục sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đưa ra quyết định quan trọng, thực hiện bình thường hóa quan hệ hai Đảng, hai nước. Sau đó, hai bên đã xác định phương châm 16 chữ “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “4 tốt” “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định.

Bước vào thời kỳ mới, dưới sự trù tính chiến lược và dẫn dắt của Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ hai Đảng, hai nước luôn tiến lên theo định hướng đúng đắn, không ngừng giành được thành quả mới.

Từ những ngày đầu vừa mới thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đến nước Trung Quốc mới và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thành lập, số phận của hai Đảng và hai nước Trung Quốc – Việt Nam luôn gắn bó, thúc đẩy lẫn nhau, là cộng đồng cùng chung vận mệnh có ý nghĩa chiến lược. Hai bên đi sâu triển khai giao lưu kinh nghiệm về quản lý Đảng và đất nước, tạo động lực quan trọng cho phát triển sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước. Con đường xã hội chủ nghĩa của hai nước Trung Quốc – Việt Nam ngày càng thênh thang, thành quả phát triển của hai nước ngày một mang lại lợi ích nhiều hơn, công bằng hơn cho toàn thể nhân dân hai nước, khiến tính khoa học của Chủ nghĩa Mác và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa không ngừng được kiểm chứng, khiến tiến trình phát triển của nhân loại trong phạm vi thế giới ngày càng phát triển theo hướng có lợi cho Chủ nghĩa Mác toát lên sức sống, có lợi cho chủ nghĩa xã hội phát huy ưu thế. Trước tác động của đại dịch COVID-19 và thách thức từ môi trường bên ngoài phức tạp, dưới sự lãnh đạo kiên cường của hai Đảng, hai bên kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, trù tính chung công tác phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội thu được thành quả chiến lược quan trọng, thể hiện sức sống mạnh mẽ và ưu thế nổi bật của chế độ xã hội chủ nghĩa bằng sự thật không thể cãi được. “Thuyết về sự kết thúc của lịch sử”, “Thuyết về sự thất bại của Chủ nghĩa xã hội” đã chưa phá tự vỡ.

Hiện nay, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã mở ra hành trình mới xây dựng chủ nghĩa xã hội, hai bên cần kiên trì định hướng chiến lược cấp cao của hai Đảng, kiên định phương hướng tiến lên đúng đắn của quan hệ Trung Quốc – Việt Nam, chung tay bảo vệ an ninh chính trị và chế độ của hai nước. Hai bên cần kiên định ủng hộ nước đối phương đi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp tình hình mỗi nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý đất nước trước các vấn đề mới và thách thức mới trong thời kỳ công kiên cải cách, cùng sâu sắc nhận thức về quy luật xây dựng và phát triển chủ nghĩa xã hội. Hai bên cần kiên trì định hướng lấy nhân dân làm trung tâm, coi việc liệu có phù hợp lợi ích căn bản của nhân dân hai nước làm điểm xuất phát và điểm tựa phát triển quan hệ hai nước và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, tiếp thêm động lực mới cho thúc đẩy hợp tác trong thời kỳ hậu dịch bệnh. Hai bên cần đào tạo nhiều hơn nữa người kế thừa sự nghiệp hữu nghị Trung – Việt, tập trung củng cố nền tảng dân ý phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước. Hai bên cần hướng tầm ngắm vào sự phát triển của hai nước cũng như đại cục hòa bình và ổn định của khu vực, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, bảo đảm quan hệ Trung Quốc – Việt Nam phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định. Hai bên cần cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương, bảo vệ công bằng chính nghĩa quốc tế, thúc đẩy xây dựng trật tự chính trị - kinh tế quốc tế mới công bằng và hợp lý hơn cũng như hệ thống quản trị toàn cầu quy phạm và có trật tự.

Hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam gánh vác sứ mệnh lịch sử bảo vệ và thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại, gánh vác trách nhiệm lịch sử không ngừng sâu sắc sự nhận thức về quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản trong tình hình mới, gánh vác nhiệm vụ lịch sử mưu cầu phúc lợi cho nhân dân hai nước Trung Quốc – Việt Nam, trước mắt càng cần tiếp thu trí tuệ và sức mạnh từ lịch sử giao lưu hữu nghị gần 100 năm của hai Đảng, không quên nguyện ước ban đầu hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Việt Nam, ghi nhớ niềm tin lý tưởng và sứ mệnh lịch sử chung của hai bên, không ngừng tiếp thêm nội hàm thời đại mới cho hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt, chung tay thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa hai nước Trung Quốc – Việt Nam đi vững đi xa.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập