Mẫn Linh

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam giới thiệu với Việt Nam thời kỳ huy hoàng 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc: Chủ nghĩa Mác đã thay đổi sâu sắc Trung Quốc, Trung Quốc cũng làm phong phú cực lớn Chủ nghĩa Mác

05-07-2021 11:24:53(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chủ nghĩa xã hội phát triển như thế nào tại Trung Quốc, công cuộc xây dựng hiện đại hóa ở Trung Quốc ra sao, quan điểm cầm quyền vì dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc là như thế nào? Mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba có bài viết nhan đề “Một trăm năm chính là tuổi thanh xuân rạng rỡ, chung tay thúc đẩy sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới” tại các cơ quan truyền thông Việt Nam gồm “Báo Nhân dân”, “Tạp chí Cộng sản”..., giới thiệu với độc giả Việt Nam thời kỳ huy hoàng 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Năm nay là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. 100 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc tiếp sức phấn đấu, đã chấm dứt lịch sử xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến của nước Trung Quốc cũ, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, mở ra con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, khiến dân tộc Trung Hoa chào đón sự phát triển vượt bậc vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên.

100 năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc trải qua là thời kỳ huy hoàng không ngừng thúc đẩy Trung Quốc hóa Chủ nghĩa Mác, để Chủ nghĩa xã hội khoa học không ngừng sục sôi sức sống bừng bừng. Chủ nghĩa Mác đã thay đổi sâu sắc Trung Quốc, Trung Quốc cũng làm phong phú cực lớn Chủ nghĩa Mác. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì kết hợp nguyên lý Chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của cách mạng Trung Quốc, không ngừng tiếp thêm nội hàm thời đại mới, mở mang trình độ mới cho Chủ nghĩa Mác, hình thành Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “Ba Đại diện” và Quan điểm phát triển khoa học. Từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XVIII đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình nắm bắt chuẩn xác phương vị lịch sử mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, diễn biến mới của thời đại và yêu cầu mới về thực tiễn, trả lời một cách khoa học các vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng đặt ra cho thời đại ngày nay và sự phát triển của Trung Quốc đương đại, sáng lập Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, nhận thức về quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng Chủ nghĩa xã hội và quy luật phát triển xã hội loài người đạt trình độ cao kỷ lục, cũng khiến chủ trương xã hội chủ nghĩa có bề dày lịch sử 500 năm mở ra một con đường đúng đắn tại nước có dân số đông nhất thế giới.

100 năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc trải qua là thời kỳ huy hoàng kiên định mục tiêu không dao động, tìm kiếm xây dựng hiện đại hóa tại nước tụt hậu về kinh tế - văn hóa giành thành tựu vĩ đại. Kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp tình hình Trung Quốc, lần lượt đề xuất các mục tiêu phấn đấu “Bốn hiện đại hóa”, “Ba bước đi” và “Hai mục tiêu phát triển 100 năm”, Đại hội Đảng lần thứ XIX xác định mục tiêu tầm nhìn đến năm 2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đến giữa thế kỷ này hoàn thành xây dựng nước mạnh hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, không ngừng sâu sắc nhận thức về quy luật thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc không ngừng được phong phú và hoàn thiện, đưa ra sự sắp xếp mới trong 13 lĩnh vực gồm kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ lãnh đạo của Đảng, hệ thống chế độ nhân dân làm chủ, hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, hệ thống chế độ văn minh sinh thái...., thúc đẩy bền vững hiện đại hóa hệ thống và năng lực quản lý đất nước, đặt nền tảng chế độ cho “Sự quản lý của Trung Quốc”. Trung Quốc mất hàng chục năm để đi hết chặng đường công nghiệp hóa kéo dài hàng trăm năm của các nước phát triển, năm 2010 vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc lâu nay duy trì xã hội hài hòa, ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp, là một trong những nước an toàn nhất được cộng đồng quốc tế công nhận. Con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc với văn minh vật chất và văn minh tinh thần phối hợp nhịp nhàng, con người và thiên nhiên cùng tồn tại hài hòa, đi con đường phát triển hòa bình đã cung cấp sự lựa chọn hoàn toàn mới cho đông đảo các nước đang phát triển hướng tới hiện đại hóa.

100 năm mà Đảng Cộng sản Trung Quốc trải qua là thời kỳ huy hoàng thực hiện tôn chỉ không dao động, đặt nhân dân lên vị trí cao nhất, được lòng dân, thuận theo dân ý, mang lại lợi ích cho nhân dân. Mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc là nguyện ước ban đầu và sứ mệnh của người Cộng sản Trung Quốc. Trải qua 100 năm phấn đấu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện nền dân chủ nhân dân rộng rãi nhất tại nước có lịch sử xã hội phong kiến hàng nghìn năm, nhân dân thực sự là chủ nhân của đất nước, xã hội và làm chủ số phận của mình, cuộc sống nhân dân từ không ấm no đến khá giả toàn diện, Trung Quốc trở thành nước có dân số có thu nhập trung bình đông nhất thế giới. Tháng 2 năm nay, Trung Quốc tuyên bố giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến công kiên thoát nghèo, toàn bộ 98 triệu 990 nghìn người nghèo ở nông thôn theo tiêu chuẩn hiện hành thực hiện thoát nghèo, đã giải quyết vấn đề lịch sử nghèo cùng cực quấy rối dân tộc Trung Hoa hàng nghìn năm. Theo chuẩn nghèo quốc tế của Ngân hàng Thế giới, số người thoát nghèo tại Trung Quốc chiếm hơn 70% số người thoát nghèo trên thế giới trong cùng kỳ, thực hiện trước 10 năm mục tiêu giảm nghèo theo “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc”. Trước đại dịch COVID-19 ập đến bất ngờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên trì nhân dân trên hết, mạng sống trên hết, không tiếc mọi giá vì nhân dân, cuộc chiến chống dịch giành thành quả chiến lược quan trọng. Đây là sự giải trình tốt nhất về quan điểm cầm quyền vì dân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhận được sự ủng hộ từ đáy lòng và kiên định của toàn thể nhân dân Trung Quốc.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập