Vĩ Cường

Cuộc phỏng vấn bà Trương Quế Mai, người được trao tặng “Huân chương Mùng 1 tháng 7”

02-07-2021 17:14:58(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cuộc phỏng vấn bà Trương Quế Mai, người được trao tặng “Huân chương Mùng 1 tháng 7”, được tôn vinh là “Mẹ Hiệu trưởng” thắp sáng ước mơ của những cô gái khu vực miền núi nghèo khó.

Bà Trương Quế Mai, dân tộc Mãn, người Tụ Nhan, tỉnh Liêu Ninh. Bà cắm rễ ở khu vực nghèo khó hơn 40 năm, sáng lập trường trung học phổ thông nữ sinh miễn phí đầu tiên Trung Quốc, giúp hơn 1800 nữ sinh khu vực miền núi nghèo khó thực hiện ước mơ thi lên đại học, là “mẹ Trương” hiến dâng tất cả cho sự nghiệp giáo dục.

Biên tập viên:Vĩ Cường
Lựa chọn phương thức đăng nhập